Reese`s ble etablert av H. B. Reese, tidligere melkebonde og transportsjef hos sjokoladeproduksenten Hershey`s.
Reese sluttet i sin jobb hos Hershey`s og startet i 1928 sitt eget godteriselskap i sin egen kjeller i Hershey, Pennsylvania.
Allerede fra begynnelsen av brukte Reese Hershey`s sjokolade i sine Reese`s-produkter.
Reese`s Peanut Butter ble det aller mest populære produktet.
2. juli 1963 fusjonerte Reese-familien H.B. Reese Candy Company med Hershey`s Chocolate Corperation.
I 1969, bare 6 år etter Hershey/Reese-fusjonen ble Reese`s Peanut Butter Cup The Hershey Comanys bestselger.
I 2012 var Reese`s USA`s mest solgte godterimerke og det fjerde mest solgte godterimerke globalt.
I 2017 sto Reese`s for 62% av alt godterisalg i amerikanske dagligvareforretninger.